Kiến thức

Bức thư của bệnh nhân ung thư cho…

Gửi Ung thư.

Tôi không ghét bạn, không nhiều. Ý tôi là tôi không quá thích bạn khi bạn lan tràn trên cơ thể tôi, khi mà tôi chỉ mới 34 tuổi. Nhưng giờ đây, qua 5 năm rưỡi, tôi cảm thấy tốt với bạn. Hiện tại, tôi nghi ngờ tôi sẽ nói điều đó nếu bạn quay lại (làm ơn đừng nhé!), nhưng ngay lúc này, tôi nhận thấy phần lớn những món quà mà bạn đã mang lại cho tôi – giống như một mái tóc đẹp hơn, chế độ ăn “sạch”, sự cân bằng – tập thể dụng khỏe mạnh thường xuyên, các mối quan hệ phong phú với những người qua khỏi ung thư khác, nhiều yêu thương hơn, giảm căng thẳng, một sự nghiệp viết lách và biên tập thú vị. Vì vậy, tôi đoán rằng tôi nên cảm ơn bạn ở khía cạnh nào đó, cảm ơn bạn về việc không giết chết tôi, và cảm ơn bạn đang mang đến cho tôi lí do để sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Jacki D.
dear-cancer2

Mỗi biến cố đến với chúng ta đều là những bài học quý giá. Hãy biết trân trọng và cảm ơn.