Thủ tục xin hỗ trợ

Thủ tục xin hỗ trợ

Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Vì ngày mai tươi sáng hoạt động với mục đích hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo trên cả nước. Đây sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy để mỗi bệnh nhân ung thư có thêm niềm tin phòng chống căn bệnh này, hướng đến mục tiêu Việt Nam không còn người mắc mới ung thư.

Tiêu chuẩn xét chọn hỗ trợ bệnh nhân của Quỹ như sau:

1.     Bệnh nhân là công dân Việt Nam.

2.     Hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn.

3.     Được các cơ sở khám chữa bệnh chẩn đoán xác định là ung thư.

4.     Có đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo yêu cầu của Quỹ Ngày mai tươi sáng (ưu tiên bệnh nhân là trẻ em dưới 6 tuổi)

Với những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Ngày mai tươi sáng ưu tiên hỗ trợ các đối tượng sau:

1.     Đối tượng là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương và đề nghị hỗ trợ của khoa, phòng bệnh viện nơi bệnh nhân đang điều trị nắm vững hoàn cảnh của bệnh nhân.

2.     Các đối tượng chính sách: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, dân tộc thiểu số.

3.     Ưu tiên các bệnh nhi nghèo.

Tất cả các trường hợp phải có đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo yêu cầu của Quỹ và được Ban thẩm định của Quỹ thẩm định đạt các tiêu chuẩn thì mới được hỗ trợ.

Bệnh nhân ung thư nghèo để được Quỹ hỗ trợ xin mời dowload mẫu “Hồ sơ xin hỗ trợ” và hướng dẫn tại đây. Lưu ý, phải đóng dấu giáp lai vào Đơn xin hỗ trợ và  Bản xác nhận của bệnh viện trước khi nộp.